Dinsdag 31 januari 2023, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

4.Terugkoppeling voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst wijziging Wet publieke gezondheid

Bespreking

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen