Dinsdag 30 mei 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering BDO+IWO

3.Inventarisatie werkbezoek defensie

5.Rondvraag