Dinsdag 3 oktober 2023, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021 – 2027 (COM(2023)336)

Inbreng schriftelijk overleg3.Rondvraag


Korte aantekeningen