Dinsdag 21 november 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering BDO+IWO

4.33694, W en T03462

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie over het opschorten van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa; Internationale Veiligheidsstrategie; Toezegging Relatie tussen de veranderde geopolitieke omstandigheden en de vraagstukken rondom wapenbeheersing (36.143/36.144/36.120 X/36.120 K)

Bespreking brief en status toezegging

5.Terugkoppeling OVSE PA najaarsvergadering

6.Terugkoppeling gesprek Independent International Fact-Finding mission on Iran

8.Rondvraag


Korte aantekeningen