Dinsdag 21 november 2023, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vaststellen onderwerpen technische briefing militair radarstation Herwijnen

3.Rondvraag


Korte aantekeningen