Dinsdag 28 november 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.29984, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033; Spoor: vervoer- en beheerplan

Inbreng voor nader schriftelijk overleg7.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen