Dinsdag 16 januari 2024, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

Brief van de staatssecretaris van BZK over voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024