Dinsdag 13 februari 2024, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vervolg behandeling militair radarstation Herwijnen

3.Rondvraag


Korte aantekeningen