Dinsdag 13 februari 2024, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Korte aantekeningen