Dinsdag 13 februari 2024, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Terugblik kennismakingsgesprek UWV

Bespreking

5.21501-31, BP

Brief van de minister van SZW over verslag Informele Raad WSB van 10 - 12 januari 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen