36.410 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, C) op 24 oktober 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV en BBB.

Tegen: PvdD en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 zonder stemming aagenomen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 november 2023. Tijdens het debat zijn de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het bevorderen van het toepassen van inhaalindexatie (EK, 36.350 IX / 36.350 XV, K) en de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IOAOW per 1 januari 2025 (EK, 36.350 IX / 36.350 XV, J) ingediend. De motie-Van Rooijen c.s. (EK, K) is op 21 november 2023 aangehouden. De motie-Van Rooijen c.s. (EK, J) is op 21 november 2023 aangenomen. SGP, D66, CDA, Volt, VVD en ChristenUnie stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert op 12 december 2023 inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden (EK, E met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

79
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten