EdossiersOp deze pagina kunt u zoeken naar de elektronische dossiers (Edossiers) die worden aangemaakt op basis van Europese voorstellen die in behandeling zijn bij de Eerste Kamer. Door gebruik te maken van de diverse selectiecriteria kan gericht gezocht worden naar het gewenste dossier.

De dossiers die in behandeling zijn bij de vaste commissie voor de JBZ-Raad werden voorheen aangeduid met behulp van alleen cijfers. Op de nieuwe Europapoort zijn deze dossiers omgenummerd naar Edossiers. Indien u gebruikt wenst te maken van het voormalige nummer hoeft u alleen maar een E voor het nummer te toetsen en de puntjes te verwijderen. Voorbeeld : u bent op zoek naar het dossier over het Stockholm Programma wat voorheen nummer 1.0.31 had. Op de nieuwe website vindt u dit dossier terug door in het zoekveld E1031 te toetsen.
Edossiers selecteren
 
helpEdossiers zoeken
 
help

Selectieresultaten

Aantal resultaten: 1134

 • E180027
  Voorstel voor een verordening inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
 • E180026
  Voorstel voor verordening betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft
 • E180025
  Voorstel voor een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer
 • E180024
  Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU
 • E180023
  Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027
 • E180022
  Commissiemededeling: Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
 • E180021
  Commissiemededeling: Europa in beweging; Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon
 • E180020
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
 • E180019
  Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)
 • E180018
  Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
 • E180017
  Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018
 • E180016
  Voorstel voor een verordening betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken
 • E180015
  Voorstel voor een verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms
 • E180014
  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie
 • E180013
  Voorstellen van de Europese Commissie inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode
 • E180012
  Commissiemededeling tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
 • E180011
  Commissiemededeling: Een monitoringkader voor de circulaire economie
 • E180010
  Commissiemededeling: Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
 • E180009
  Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten
 • E180008
  Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan