Korte aantekeningen vergadering (36933/J/GW) van 21 november 2006. .

21 november 2006
hoort bij ... E060139 - Mededeling: Bevordering van waardig werk voor iedereen. Bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda voor waardig werk over de hele wereld.
E060138 - Mededeling: Het bestuur binnen de Europese consensus over het ontwikkelingsbeleid Naar een geharmoniseerde aanpak in de Europese Unie
E060101 - Mededeling: Thematisch programma voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten (2007-2013)
E060100 - Mededeling- Het thematisch programma "Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces"
E060099 - Mededeling - Thematisch programma voor samenwerking met de industrielanden en andere landen met hoog inkomen in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten (2007-2013)
E060098 - Mededeling: een thematische voedselzekerheidsstrategie Werk maken van het voedselzekerheidsprogramma om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken
E060097 - Mededeling - Extern optreden: thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie
E060096 - Mededeling "Thematisch programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel"
E060095 - Mededeling: Investeren in mensen Mededeling over het thematisch programma voor menselijke en sociale ontwikkeling en de financiële vooruitzichten 2007-2013
E060021 - Mededeling: Herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling - Een actieplatform
afkomstig van ... commissie voor ontwikkelingssamenwerking