Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); aanv. geannoteerde agenda 556196/08 (nr. 513)22 juli 2008