Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); brief met geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 10 december (TK, nr. 246)2 december 2010