Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 oktober 20129 oktober 2012