Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 september 201310 september 2013