EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 (TK, 1). .

10 november 2016

Bijlage