Belastingplan 2017 (34.552), EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); stemming moties VAO Pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting (nr. 30, item 11). .

1 december 2016