JBZ-Raad (32.317); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2017, over Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud ETIAS (TK, 459). .

8 februari 2017