Bronnen bij E070178c - Voorstel voor een Verordening tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiemarkt;