Bronnen bij E100074 - Groenboek over de toekomst van de BTW; Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel