Bronnen bij E190006 - Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visie