Bronnen bij E220020 - Resolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen