Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BiZa/AZ.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

europese sterren
15 december 2020
De commissies EUZA, BiZa/AZ en J&V bespreken de Europese commissiemededeling inzake het actieplan voor de Europese democratie.
Meer

Gevel Eerste Kamer
10 november 2020
De commissie heeft de mogelijkheid om inbreng te leveren op het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025
Meer

Edossiers bij deze commissie