Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BiZa/AZ.

Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.

Vorige vergaderingenVorige vergaderingen

De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen

Neem contact op met commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) contact

Computers

15 mei 2018

De commissies J&V, EZK/LNV en BIZA/AZ bespreken de mededeling van de Europese Commissie inzake online desinformatie.

Computersmeer

paspoort

24 april 2018

De commissie bespreekt het voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten (E180009)

paspoortmeer