Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BiZa/AZ.

Volgende vergadering op
23 januari 2018

Vorige vergaderingenVorige vergaderingen

De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen

Neem contact op met commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) contact

twee handen die een woonhuis vasthouden

16 januari 2018

De commissies bespreken de voortgang van het dossier over het richtlijnvoorstel inzake de energieprestatie van gebouwen

twee handen die een woonhuis vasthoudenmeer

West-Europa landkaart met sterren

4 juli 2017

Leden Stienen en Wezel koppelen terug over de interparlementaire conferentie over democratie, rechtsstaat en grondrechten bij het Europees Parlement

West-Europa landkaart met sterrenmeer