Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BiZa/AZ.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

rekenmachine
26 juni 2018
De Algemene Rekenkamer verzorgt een technische briefing over het Verantwoordingsonderzoek 2017 en het Rapport bij de Nationale verklaring 2018 (oordeel over besteding van EU-subsidies).
Meer

Laptop
5 juni 2018
De commissies J&V, EZK/LNV en BiZa/AZ bespreken de mededeling van de Europese Commissie inzake online desinformatie.
Meer

Edossiers bij deze commissie