Dinsdag 18 april 2023, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda


4.35851, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de Wet bescherming klokkenluiders; Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders


Inbreng voor nader schriftelijk overleg (eventuele conceptcommissiebrief ligt ter besluitvorming voor)

10.RondvraagKorte aantekeningen