Dinsdag 22 mei 2018, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:21 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start om plm. 15:20 uur - aansluitend aan de combi-vergadering FIN - SZW

4.
Technische briefing Algemene Rekenkamer

over het verantwoordingsonderzoek over 2017

Bespreking van het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over het verantwoordingsonderzoek 2017

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen