T02541

Toezegging Het middels de Halfjaarsrapportages Belastingdienst aanbieden van nadere informatie over de ervaringen met de uitwisseling van landenrapporten (34.651)
Kerngegevens

Nummer T02541
Status voldaan
Datum toezegging 1 mei 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Financiën (FIN)


Brondocumenten


Historie