Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 22 januari 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Nadere procedure (aangehouden op 15 januari 2019)

4.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking opties voor voortzetting behandeling wetsvoorstel

5.
34775 VII, H

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2019 inzake Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (34775 VII, H)

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen