34.775 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met een nota van wijziging van 3 november 2017 (TK, 8) zijn voorstellen met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III in dit wetsvoorstel opgenomen. De nota's van wijziging van 13 december 2017 (TK, 41) en 15 december 2017 (TK, 42) zijn uitwerkingen van het regeerakkoord voor wat betreft de departementale herindeling van een aantal dossiers.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De FvD-fractie stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 januari 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

125
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten