Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 5 maart 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 19:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (deze vergadering is aansluitend aan de vergadering BIZA + FIN + SZW)

2.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.
Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

5.
34902, F / toezegging T02692

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord; Toezegging Openbaarheid verslagen klimaattafels (34.902)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 februari 2019 inzake reactie op motie openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen