Dinsdag 9 april 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Voorbereidend onderzoek

4.
T02581

Toezegging Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede (34.775); Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Bespreking

6.
34.655, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Bespreking

7.
21.501-31, J

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Raad WSBVC van 15 maart 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

8.
21.501-31, K

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC van 10 en 11 april 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen