Dinsdag 14 mei 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32.317, JY

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het verslag JBZ Raad 7-8 maart 2019; JBZ-Raad

Bespreking

3.
35.000 VI, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

Bespreking

5.
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen