Dinsdag 14 mei 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34982

Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Procedure

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen