34.982

Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpenDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES waardoor het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in een justitiele inrichting strafbaar wordt met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf niet illegaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap.

Met dit voorstel wordt ook het het binnenbrengen van voorwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van (technische) hulpmiddelen strafbaar. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan in tennisballen verstopte mini-telefoons die over de muur van een gevangenis zijn gegooid. Het binnenbrengen van illegale voorwerpen zoals drugs en wapens was al strafbaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 25 april 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2018

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

12