Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 28 mei 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

4.
35.074, J

Brief van de minister van SZW over de stand van zaken inzake het arbeidsmarktbeleid, over pensioenvoorzieningen voor uitgeschreven payrollmedewerkers en over de aanbesteding van uitzendopdrachten; Wet arbeidsmarkt in balans

Bespreking

5.
Toezeggingen debat voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

Bespreking te registreren toezeggingen

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen