Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.352

Uitvoering en evaluatie ParticipatiewetDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de evaluatie van de Participatiewet.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert op 8 september 2020 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 juli 2020 (EK, O) over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019 (naar aanleiding van de toezegging 'Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak' (T02795)). Een concept commissiebrief zal hiertoe worden voorbereid.

De commissie heeft op 26 november 2019 besloten de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk (zie de hieronder genoemde brieven) in samenhang te behandelen, de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 22 november 2019 (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk.

De volgende brieven kunnen daarbij desgewenst betrokken worden:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352, J met bijlagen) over de voortgang van het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352 / 33.975, K met bijlagen) over de uitvoering van de motie-Raemakers c.s. over meedoen vanuit de bijstand.

In de Tweede Kamer vond op 20 februari 2020 een rondetafelgesprek over de evaluatie van de Participatiewet plaats (agenda en aangeleverde position papers). Op 1 april 2020 vindt een algemeen overleg Participatiewet/Breed Offensief van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de staatssecretaris van SZW plaats.


Kerngegevens

begonnen

27 november 2015

titel

Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-254] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-254] documenten