34.352

Uitvoering en evaluatie ParticipatiewetDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de evaluatie van de Participatiewet.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 en 24 november 2020 besloten de volgende brieven te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394) nadat dat wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, P) met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak.

In de Tweede Kamer vond op 20 februari 2020 een rondetafelgesprek over de evaluatie van de Participatiewet plaats (agenda en aangeleverde position papers).


Kerngegevens

begonnen

27 november 2015

titel

Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Documenten

398