Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 8 oktober 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

4.
E160052

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afschrift rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen