Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 10 december 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: vergadering is aansluitend aan BIZA + IWO)

4.
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake voortgang standpuntbepaling eindrapport staatscommissie

5.
Toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474

Toezegging Nieuwe technieken en persoonlijke levenssfeer (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588); Toezegging Klachtrecht bij CTIVD (34.588)

Bespreking van de brief van de minister van Defensie, tevens de minister voor de AIVD, van 12 november 2019 inzake evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34588, M)

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen