Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het gemeentefonds.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: FVD, PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) levert op 8 september 2020 inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van BZK van 2 juli 2020 (EK 35.300 B / 35.300, D) over de brief van de minister van 18 december 2019 (EK 35.300 B / 35.300, C) inzake aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen (mede in verband met de aangehouden motie-Sent (PvdA) c.s. over de systematiek van financiering van gemeenten (EK 35.300, U).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu