Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300, L

Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht om de nu reeds lopende consultatieronde met betrekking tot een voorstel tot grondwetswijziging, dat de zittingsduur van de Eerste Kamerleden en de tweede lezing van de grondwetsherziening betreft, af te ronden en vervolgens te wachten met voortgaande stappen, zowel in de adviesaanvraag bij de Raad van State als bij het verdere wetgevingsproces, in ieder geval tot het moment dat in beide Kamers het debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.Kerngegevens

nummer 35.300, L
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, D66 en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Gerbrandy (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
Mr.drs. H. Otten (Fractie-Otten)
Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
Dr. M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 17 december 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 6 december 2019 (EK 34.430 / 35.300, J) over de uitvoering van deze motie.