Dinsdag 28 september 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

4.
35735 en 35776

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19; Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Inbreng nader voorlopig verslag

6.
Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Bespreking brief en status toezeggingen

11.
Verzoek om kennismaking met delegatie van de Raad voor Cultuur

Bespreking

13.
Rondvraag


Korte aantekeningen