Verslag van de vergadering van de commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Financiën (FIN) op 27 september 2022Regulier

Datum: 27 september 2022
Aanvang: 14.30 uur
Sluiting: 14.35 uur
Locatie: commissiekamer 3
Griffier: De BoerSprekers


Besluitpunten