Dinsdag 22 november 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33118 / 34986, EN en EO

Brief van de minister voor VRO over verstrekking documenten betreffende conceptadvies AcICT; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO betreffende documenten over het conceptadvies van het Adviescollege ICT-toetsing; Omgevingsrecht

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.Toezegging T03009

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de bejaagbaarheid van de grauwe gans; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg

4.Rondvraag


Korte aantekeningen