Dinsdag 21 november 2023, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Toezeggingen T03060, T03062, T03080, T03082 en T03480

Brief van de staatssecretaris van OCW ter aanbieding van eindrapport 'Eenheid in Veelzijdigheid, pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel'; Toekomst mediabeleid

Bespreking brief en status toezeggingen7.Rondvraag


Korte aantekeningen