35.925 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD, DENK, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: FVD en PvdD.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel zijn 2 moties ingediend waarover op 21 december 2021 werd gestemd.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) hebben op 13 september 2022 besloten de brief van de minister van J&V van 4 juli 2022 over toezegging over het individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen (EK 35.925 VI / 33.992, AA) en brief van de minister voor LZS van 14 juli 2022 over voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR (EK 33.826 / 33.992, A en bijlage) opnieuw te agenderen na ontvangst van de aangekondigde kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft bij brief van 18 juli 2023 vragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming in reactie op de brief over eisen aan representativiteit juridische belangenorganisaties met een ideëel doel in het kader van toezegging T03473 (EK, AJ met bijlagen).

Kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van J&V

Het kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissies voor I&A/JBZ en voor J&V met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vond plaats op 15 maart 2022.

Kennismakingsgesprek met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming

Het kennismakingsgesprek met de minister van Justitie en Veiligheid vond plaats op 22 maart 2022.

Het kennismakingsgesprek met de minister voor Rechtsbescherming vond plaats op 5 april 2022.

Staat van de Rechtsstaat IV

Een debat in eerste termijn van de kant van de Kamer over de Staat van de rechtsstaat vond plaats op 31 mei 2022. De voortzetting van het debat vond plaats op 21 juni 2022. Bij het debat zijn in de eerste termijn vier en in de tweede termijn zes moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 28 juni 2022.

De Voorzitter van de Eerste Kamer de Staten-Generaal heeft de Kamer bij brief van 24 mei 2023 geïnformeerd over de uitwerking van diverse moties met betrekking tot het functioneren van de Kamer naar aanleiding van de POC, de werkgroep zelfevaluatie toeslagenaffaire, het AI-debat en het debat over de Staat van de Rechtsstaat (EK CXLVIII / CXLVI, F).

Ter voorbereiding op het debat over de Staat van de rechtsstaat vonden een drietal voorbereidende bijeenkomsten plaats

Het deskundigengesprek over de financiering van de rechtspraak en ondermijning vond plaats op 19 april 2022

Het deskundigengesprek over de rechtsbescherming, en het lerend vermogen van de rechtsstaat vond plaats op 10 mei 2022

Het deskundigengesprek over de functie en rol van de pers(vrijheid) in de rechtsstaat vond plaats op 17 mei 2022

en het rapport van de Venetië-commissiePDF-document op 10 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 10 mei 2022 een gesprek gevoerd met het lid van de Venetie-commissie, ms Bazy Malaurie.

De commissie heeft bij brief van 12 april 2022 de kabinetsreactie op het rapport van de Venetië-commissie (EK, H) ontvangen.

Werkbezoek aan de regio Gelderland Midden

De commissies J&V en BiZa/AZ hebben op 16 september 2022 op uitnodiging van de heer Jaeger, waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, een werkbezoek aan de regio Gelderland Midden gebracht.

Pels Rijcken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brief van 18 juli 2023 nadere vragen gesteld aan de minister van J&V in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat (EK, AK met bijlage).

Hierbij is ook betrokken de brief van de minister van J&V over de kabinetsreactie op het rapport van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat (Commissie Silvis) (EK, AI met bijlagen) en de brief van de minister van J&V ter aanbieding van het rapport van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat (Commissie Silvis) (EK, AE met bijlage)

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 22 maart 2022 een mondeling overleg gevoerd over de schriftelijke vragen van het lid Otten Contractuele verhouding met advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en de bijlage Overeenkomst Landsadvocaat per 1 september 2018 exclusief tarieven.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

266
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-266] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-266] documenten