Dinsdag 12 december 2023, commissie Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.36.410 VII / 36.410 IV, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

Bespreking status toezeggingen

7.29453, F

Brief van de minister van BZK over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector; Woningcorporaties

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen