Dinsdag 19 december 2023, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Rondvraag

5.Mededelingen en informatie


Korte aantekeningen