T03535

Toezegging Brief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact bij de overheid (CXLVII)De staatssecretaris van BZK zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe de Kamer een brief te doen toekomen met daarin een uiteenzetting van de door haar voorgestelde dialoog tussen uitvoering, wetgeving, het parlement en de rechter om te bezien hoe ervoor gezorgd kan worden dat een menselijke tussenkomt op een goede manier in geautomatiseerde besluitvorming kan worden meegenomen.


Kerngegevens

Nummer T03535
Status voldaan
Datum toezegging 21 maart 2023
Deadline 24 maart 2023
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Kamerleden G. Prins (CDA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen algoritmische besluitvorming
artificiële intelligentie
geautomatiseerde besluitvorming
Kamerstukken Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)


Uit de stukken

Handelingen I 2022/23, nr. 23, item 9, p. 51.

Staatssecretaris Van Huffelen:

Dan de motie van mevrouw Prins. Daar zit ik een beetje met een probleem. Er wordt gevraagd om in alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact bij de overheid — wat dus heel erg veel is — te zorgen dat die inzet vooraf wordt voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Zoals de motie nu is, kan ik niet anders dan haar ontraden. Ze is veel te breed. Ik wil als alternatief voorstellen dat we ervoor zorgen dat we in een dialoog tussen uitvoering, wetgeving, het parlement en de rechter gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die menselijke tussenkomst op een goede manier in de besluitvorming kan worden meegenomen. Er is al sprake van dat die menselijke tussenkomst er moet zijn. Dat zit al in de huidige wetgeving. Ik denk wel dat het goed is dat we vooral met elkaar aangeven hoe we dat vorm kunnen geven en hoe we kunnen zorgen dat dat altijd wordt toegepast, ook in de gevallen waar de wet al is aangenomen, want daar heeft u het over. Het gaat erom dat dit in het kader van de uitvoering van nieuwe algoritmes of nieuwe vormen van algoritmische besluitvorming wordt ingericht. Ik wilde dat voorstellen als alternatief voor wat u heeft aangegeven.

Mevrouw Prins (CDA):

Ik begrijp de reactie van de staatssecretaris. Mag ik de staatssecretaris vragen om dit op papier te zetten, zodat we er even goed naar kunnen kijken? Ik begrijp het punt en dan kunnen we op basis daarvan voorstellen om de motie al of niet in te trekken omdat de staatssecretaris er op een andere manier aan tegemoetkomt.

Staatssecretaris Van Huffelen:

Dat is goed. Dat zal ik doen.


Brondocumenten


Historie