Dinsdag 27 februari 2024, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.21501-34, D

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; Brief van de minister van OCW inzake verslag van de OJCS-Raad voor de onderdelen onderwijs en cultuur van 23 en 24 november 2023; Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur

Bespreking


5.Terugblik gesprek met de Raad voor Cultuur - onderdeel cultuurbestel (inclusief erfgoed)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen